Reis- en annuleringsverzekering

Verzekering premie reis- en annulering

Wat is een (doorlopende) reis- en annuleringsverzekering?
Schade kan op heel veel manieren ontstaan. Maar ook op heel veel plaatsen. Met de reis- en annuleringsverzekering bent u verzekerd voor schade die u en uw gezin tijdens uw reis kunnen oplopen. De doorlopende reisverzekering is het hele jaar van kracht, ook voor geboekte weekenden weg.

Welke risico’s dekt een (doorlopende) reis- en annuleringsverzekering? Over het algemeen dekt een reis- en annuleringsverzekering schade die u en uw gezin tijdens uw reis lijden. Soms wordt een reis- en annuleringsverzekering per persoon gesloten. Vraag bij het afsluiten van de verzekering na of deze dekking biedt voor het hele gezin of reisgezelschap.

Materiële schade …
Gaat het om kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.

… of letselschade Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer (vrijwel) is genezen.

Extra dekking voor medische kosten In veel landen is een medische behandeling veel duurder dan in Nederland. Raakt u gewond of wordt u ziek op reis? Dan vergoedt uw basis zorgverzekering de kosten tot het bedrag dat uw behandeling in Nederland zou kosten. Het bedrag boven deze kosten kan dan worden vergoed door een aanvullende zorgverzekering of de reisverzekering als u op de polis een dekking voor medische kosten heeft afgesloten.

Annuleringskosten U kunt door een bepaalde gebeurtenis niet op reis. Dan zorgt de verzekeraar ervoor dat u de kosten van de annulering van de reis terugkrijgt. De meeste annuleringsverzekeringen vergoeden ook de annuleringskosten als u uw reis tussentijds moet afbreken. Bijvoorbeeld omdat een familielid ernstig ziek is geworden of overleden is. U krijgt dan de reissom terug. Of een deel hiervan. In de polisvoorwaarden leest u precies wat geldige redenen zijn om de reis te annuleren. Dit kan per verzekeraar verschillend zijn.

Rampen of calamiteiten Rampen of calamiteiten vallen vaak niet onder de annuleringsverzekering. Het Calamiteitenfonds vergoedt soms de schade, of een deel hiervan.

Combinatie Veel mensen combineren de reisverzekering en de annuleringsverzekering.

Eigen risico Voor de verzekering geldt soms een eigen risico. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed.