Bromfietsverzekering

Verzekering bromfiets

Wat is een bromfietsverzekering?
Stel, u veroorzaakt een ongeluk met uw bromfiets. De andere partij heeft schade. Daarvoor bent u aansprakelijk. Met de Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM-verzekering) bent u verzekerd voor de financiële gevolgen hiervan. De WAM-verzekering is wettelijk verplicht als u een bromfiets bezit. Zonder deze verzekering bent u strafbaar. Het maakt niet uit of uw motorrijtuig achter slot en grendel in de garage staat.

Welke risico’s dekt een bromfietsverzekering?
Een WAM-verzekering dekt de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid van u voor schade veroorzaakt met een bromfiets. Een schadeclaim kan hoog oplopen en is vaak vele malen hoger dan de premie die u betaalt voor de verzekering.

Materiële schade …
Gaat het om blikschade of kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.

… of letselschade
Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer (vrijwel) is genezen.

Uw eigen bromfiets
Met de WAM-verzekering bent u niet verzekerd voor schade aan uw eigen bromfiets. Hiervoor zijn de beperkte cascoverzekering en de volledig cascoverzekering. Deze verzekeringen kunt u naast de verplichte WAM-verzekering afsluiten.

Beperkte cascoverzekering
Met de beperkte cascoverzekering is uw bromfiets verzekerd voor schade die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, storm of bliksem. Of als uw bromfiets wordt gestolen.

Volledig cascoverzekering
Met de volledig cascoverzekering bent u ook verzekerd voor schade die u zelf heeft veroorzaakt aan uw bromfiets. U bent ook verzekerd voor alle schade die gedekt wordt door de beperkte cascoverzekering. En als iemand anders schade aan uw bromfiets veroorzaakt, dan bent u ook verzekerd. Bijvoorbeeld door vandalisme.

Bij beperkte en volledig cascoverzekeringen heeft u meestal een eigen risico. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

De premie van de bromfietsverzekering is onder andere gebaseerd op de leeftijd van de berijder van de tweewieler. Bent u 25 jaar of ouder en leent u uw brom- of snorfiets uit aan een bestuurder jonger dan 25 jaar? Weet dan dat schade veroorzaakt door die jongere bestuurder niet is meeverzekerd! En WA-schade wordt volledig op u verhaald. Wilt u bestuurders jonger dan 25 jaar meeverzekeren? Dat kan. U betaalt hiervoor een toeslag op de premie. Bent u jonger dan 25 jaar, dan bent altijd verzekerd. Dus ook wanneer u uw tweewieler aan een jongere bestuurder uitleent.